British Automotive Polska S.A.
GENERALNY IMPORTER JAGUAR LAND ROVER W POLSCE

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
tel. +48 (22) 354 34 30 l fax. +48 (22) 354 34 35
e-mail: jlr@jlrpolska.pl

British Automotive Polska S.A. Generalny Importer Jaguar Land Rover w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 35/37, 02-285 Warszawa.
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000574729, NIP: 526-27-29-762, REGON: 015582418. Kapitał zakładowy 4 730 000PLN całkowicie opłacony.